Zły wpływ przemysłu na środowisko? Niekoniecznie!

www.wezel-strykow.pl wywóz odpadów poznań

Czy przemysł ma zły wpływ na środowisko naturalne? Bez wątpienia może mieć, szczególnie przemysł zaliczany jako „ciężki”, do produkcji wykorzystujący nieodnawialne zasoby energii. Jednak zastąpienie ich alternatywnymi źródłami energii pozwoli ludziom na nie tylko zmniejszenie ilości emitowanych do atmosfery odpadów, ale także na zmniejszenie środków produkcji. Wydaje się, że przejście na energię z odnawialnych źródeł jest kolejnym, naturalnym krokiem ludzkości. To właśnie korzystanie z nich daje mnóstwo korzyści zarówno jednostkom, jak i całej ludzkości.

Przede wszystkim zniknie uzależnienie od obcych źródeł energii – wiele państw nie ma własnych zasobów ropy czy węgla i jedyna możliwość, to importowanie ich z innych krajów, co często wiąże się z olbrzymi kosztami. Alternatywne źródła są odnawialne i znacznie tańsze. Przetwarzanie paliw kopalnianych zostanie znacząco ograniczone przy dominacji alternatywnych źródeł energii, co przełoży się na zmniejszenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń. Zredukuje to tym samym liczbę zachorowań związanych chociażby ze smogiem na przykład astmy czy innych chorób układu oddechowego.