Zgłoszenie szkody AC

DNB likwidacja szkód komunikacyjnych

Każdy posiadacz pojazdu zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC natomiast ubezpieczenie AC dla każdego kierowcy jest dobrowolne. Ubezpieczenie AC to nic innego jak zabezpieczenie przed uszkodzeniem pojazdu czy kradzieżą.

Kierowca zgłasza ubezpieczycielowi, jaki samochód posiada, jaki posiada staż w prowadzeniu samochodu (ile lat ma prawo jazdy), jaki samochód ubezpiecza, gdzie przechowuje swój samochód czy jest to uliczny parking czy też garaż/miejsce strzeżone. W sytuacji, gdy dochodzi do zdarzenia drogowego lub kradzieży lub jeszcze innego kierowca niezwłocznie musi powiadomić o tym fakcie towarzystwo jak również policję.

Najczęściej szkody zgłaszane są telefonicznie, ponieważ jest to najszybszy sposób. Pracownik zobowiązany jest do przeprowadzenia rozmowy ze zgłaszającym, o jaką szkodę chodzi, gdzie doszło do zdarzenia czy zgłaszający był powodem, dla którego ono powstało.

Wtedy do pracy przystępują inni pracownicy czy urzędy takie jak na przykład rzeczoznawca, który wycenia szkodę na podstawie ceny rynkowej pojazdu oraz doznanych szkód. Odszkodowanie przyznawane jest w zależności od posiadanego ubezpieczenia to w umowie zawarte są informacje, jaka wysokość odszkodowania przyznawana jest oraz w jakiej formie czy jest to gotówka czy też towarzystwo bierze pod swoją opiekę uszkodzony pojazd i podejmuje się jego naprawy.

Kierowca nie może czekać ze zgłoszeniem szkoda po pierwsze, dlatego, że stan techniczny pojazdu może pogarszać się w miarę upływającego czasu po drugie im dłużej niezgłaszane jest zdarzenie tym dłuższy czas uruchomienia procedury odszkodowania..