Wielozadaniowość – czy jest nam potrzebna?

zanetawoznica.pl mentor finansowy tłumacz przysięgły macedoński

Na wielu stanowiskach pracy wymagana jest wielozadaniowość. Co to w praktyce oznacza? Pracownik powinien jednocześnie wykonywać kilka zadań. W praktyce nie zawsze jest to proste i często przyczynia się do tego, że wydajność i efektywność ulegają znacznemu obniżeniu.

Wielozadaniowość zazwyczaj jest domeną stanowisk kierowniczych. Pracownicy średniego i wyższego szczebla odpowiadają za kilka projektów jednocześnie. Jednakże wielozadaniowość jest problemem wielu osób, które narzucają sobie zbyt wiele do wykonania.

Konsekwencją tego może być to, że żadne zadanie nie będzie w pełni skończone lub wykonane będzie niestarannie. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac warto sporządzić sobie plan. W nim można uwzględnić te najbardziej priorytetowe działania, czyli wszystkie te, które musimy wykonać w jak najkrótszym czasie.

Warto dokładnie zastanowić się nad podziałem zadań, bowiem może okazać się, że z pozoru niezbyt ważne zadanie, będzie kluczowe dla naszego sukcesu.