Uzbekistan – ośrodek przemysłu tekstylnego

www.wowdevshop.com bielizna modelująca triumph

Uzbekistan to państwo, które na mapie świata jest coraz bardziej znaczącym ośrodkiem przemysłu tekstylnego. To tutaj znajdują się największe złoża bawełny, co pozwala na funkcjonowanie wielu zakładów włókienniczych i odzieżowych. Poza tym kraj dysponuje również bawełną i jedwabiem.

Jako, że przemysł włókienniczy wciąż się w tym kraju rozwija, władze kładą nacisk na modernizację fabryk i wdrażanie nowych technologii. Szacuje się, że w Uzbekistanie roczna wysokość produkcji włókien bawełnianych wynosi ponad milion ton. Co ważne, zaledwie jedna czwarta tej produkcji jest przerabiana w miejscowych przędzalniach, a resztę surowca eksportuje się.

Z tego powodu władze chcą zwiększyć rozwój przemysłu odzieżowego w kraju i stawiają to za nadrzędny cel w prowadzonej polityce. Z roku na rok powstaje coraz więcej fabryk i zakładów zajmujących się przerobem surowców. To sprawia, że rozwój przemysłu tekstylnego sprzyja zmniejszeniu bezrobocia i napędza gospodarkę kraju.