Smog jako uboczny efekt przemysłu

Przemysł, szczególnie ten określany mianem „ciężkiego”, ma niestety negatywny wpływ na naturalne środowisko. Jednym z jego ubocznych efektów jest powstawanie smogu. Co to takiego? Sama nazwa pochodzi od połączeniu dwóch angielskich słów: smoke czyli dym i fog czyli mgła. Jest to nienaturalne zjawisko atmosferyczne, tworzone z zanieczyszczeń powietrza wytwarzanych przez ludzi oraz sprzyjających jego powstawaniu zjawisk naturalnych takich jak mgła i bezwietrzna pogoda.

Smog składa się głównie z elementów, które mają niekorzystny lub bardzo niekorzystny wpływ na ludzkie zdrowie. Są w nim między innymi pył, szkodliwe substancje chemiczne. Jakie negatywne efekty to zjawisko może przynieść naszemu organizmowi? Zaliczamy do tego grona chociażby astmę, niewydolność układu oddechowego czy nawet paraliż układu krwionośnego. Smog jest także jednym z czynników, który zwiększa prawdopodobieństwo choroby nowotworowej u osób w każdym wieku.

www.poloniusz.org

Dlatego musimy walczyć o to, aby elektrownie, ciepłownie czy kopalnie bardziej dbały o ekologię i nie zanieczyszczały powietrza.