Rodzaje polis komunikacyjnych

ryzyko reputacji firmy

Polisy komunikacyjne możemy podzielić na te obowiązkowe oraz nieobowiązkowe. Do obowiązkowych polis ubezpieczeniowych należy OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w którym to towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje ekonomiczną odpowiedzialność skutków zdarzenia, w którym poszkodowanym jest osoba trzecia. Nieobligatoryjnym ubezpieczeniem jest AC, czyli ubezpieczenie od autocasco dodatkowo kierowca może skorzystać z ubezpieczenia NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla siebie jak również dla pasażerów.

Każdy posiadacz samochodu posiada wybór, z jakiego ubezpieczenia chce skorzystać – wyłączając oczywiście OC, które absolutnie każdy musi posiadać. W zależności od tego, jakiego ubezpieczyciela wybierzemy i co ma on zawarte w umowie możemy oczekiwać pomocy w sytuacji kolizyjnej. Ceny ubezpieczeń różnią się od tego, co jest w danym pakiecie, ale przede wszystkim, jakie to towarzystwo ubezpieczeniowe.

W związku z wielką konkurencją bardzo często zdarza się, że nowe towarzystwa oferują duże lepszą opiekę niżeli ubezpieczyciele będący już jakiś czas na rynku. System łączący wszystkich ubezpieczycieli pozwala na szybkie przekazywanie wzajemnie informacji, kiedy komu kończy się ubezpieczenie i wtedy zaczyna się swoista walka o klienta oferty wysyłane są drogą mailową, telefonicznie już nie mówiąc o tradycyjnej formie, jaką są reklamy telewizyjne czy radiowe. Patrząc od strony klienta warto zapoznać się z różnymi ofertami by wybrać tę najlepszą.

.