Obowiązkowe ubezpieczenie OC

https://www.kuke-finance.pl

Co to jest ubezpieczenie OC? Ten skrót oznacza odpowiedzialność cywilną, co za tym idzie? Upraszczając temat w przypadku spowodowania wypadku lub kolizji osoba, która go spowodowała i jest ubezpieczona nie ponosi odpowiedzialności cywilnej (finansowej) tym wówczas zajmuje się towarzystwo ubezpieczeniowe. Oczywiście nie jest tak, że można umyślnie spowodować wypadek i uniknąć odpowiedzialności, bo w takich sytuacjach ubezpieczyciel nie wyraża zgody na wypłacenie odszkodowania. Mówimy o przypadkach losowych, nieumyślnych. Ubezpieczenie OC jest wymagane bezwzględnie od każdego posiadacza samochodu, jeśli z jakichkolwiek powodów kierowca nie ubezpieczy samochodu, może narazić się na wysokie koszty przede wszystkim w sytuacji, kiedy zostanie poddany rutynowej kontroli przez policję ta ma prawo do tego by nałożyć mandat za brak ubezpieczenia a nawet zatrzymać dokumenty.

www.bvp-sidir.pl

Jeśli samochód nieubezpieczony będzie brał udział w wypadku czy kolizji jego kierowca również może być obciążony kosztami nawet, jeśli nie on był sprawcą zdarzenia. Wielu kierowców uważa, że ubezpieczenie OC nie powinno być obowiązkowe. Jednakże należy spojrzeć na tę kwestię z punktu widzenia osoby poszkodowanej, która nie może wyegzekwować od sprawcy niezbędnych pieniędzy do naprawy samochodu, lub ten, który wypadek spowodował nie posiada wystarczających środków by ponieść materialną odpowiedzialność. Wtedy właśnie okazuje się, że ubezpieczenie jest bardzo przydatne bez względu na to czy znajdziemy się w sytuacji poszkodowanego czy sprawcy.

.