Jak zmniejszać efekt cieplarniany?

Cały czas zwiększający się efekt cieplarniany to zagrożenie dla całej ludzkości. Nawet jeśli nie odczuje tego nasze pokolenia, to skończy się to ogromnymi problemami dla następnych. Jak temu zapobiec i przywrócić efekt cieplarniany do normalności? Oczywiście, nie wystarczy tutaj działanie jednostki, czy nawet całego narodu.

Z powagi problemu musi zdać sobie sprawę cały świat. Zacząć może jednak już od siebie segregując śmieci, co zredukuje emisję szkodliwego dla atmosfery dwutlenku węgla. Ograniczyć emitowanie CO2 możemy także dzięki używaniu produktów energooszczędnych.

www.ksrutkowski.pl

Im mniej energii będziemy wykorzystywać, tym bardziej ograniczy to produkcję ciepłowni i elektrowni oraz jej negatywnych konsekwencji. W miarę możliwości, powinniśmy ograniczać poruszanie się pojazdami silnikowymi. Jeśli to tylko możliwe, lepiej przesiąść się na rower czy udać się na spacer.

Zamiast poruszać się po ulicach samochodem, powinniśmy częściej wybierać transport miejski taki jak tramwaje czy autobusy, co również pozwoli ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.